Under senare år har mycket förändrats när det gäller förutsättningarna för att driva framgångsrika företag. Idag är det till exempel ”fast vs slow” istället för ”big vs small”. Numera måste man jämföra sig med de bästa på en global marknad. Under de senaste åren har antalet stora bolag vuxit kraftigt. Det är ofta företag som man aldrig hört talas om och inom områden man inte trodde fanns. Utvecklingen går snabbt och frågan är hur just mitt företag hänger med i denna utvecklingstakt?

Många gånger är frågorna fler än svaren och ofta har man svårt att få tid till att verkligen titta ”runt hörnet” för att lösa eller förbereda sig för dagens, veckans men även nästa och kommande års utmaningar, redan nu.

Många gånger får man fler frågor att besvara när man inte har en tydlig målbild med sitt företag eller sin verksamhet.

Många gånger tar man då också fel beslut som i efterhand måste korrigeras när man märkt att man inte har eller kommunicerat en tydlig målbild med sitt företag eller sin verksamhet.

Enkelhet är ofta det samma som tydlighet.

Vår målgrupp är ägarledda företag dvs företag som ägs och drivs av entreprenörer och har en omsättning på ca 10 till 200 miljoner kronor och som;

 • vill nå sina tillväxtmål 
 • vill hitta en modell där man på ett enkelt sätt får ihop sin vision, affärsidé, värderingar med sina strategiska mål, får ut detta i en affärsplan med tillhörande handlingsplan, mål och aktiviteter och kan genomföra sin plan.
 • vill ha ett dokument som styrmedel för ägare, styrelse och resten av företaget för att få en gemensam syn, ett gemensamt språk och en gemensam plan.
 • vill involvera sina medarbetare och tror att det finns en önskan och förmåga hos dem att kunna påverka sitt arbete på ett positivt sätt.
 • vet att världen förändrar sig och måste hitta en modell och ett förhållningssätt för att vara med i denna förändring, eller rent av leda utvecklingen.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på en kvalitetssäkrad strukturerad process i kombination med kreativitet och god kommunikativ förmåga. Varje enskilt moment i det vi utför är tydligt värdeskapande för våra uppdragsgivare och för de intressenter som önskar en affärsplan för sitt företag och sina förutsättningar.

De områden vi kan hjälpa dig är:

 • Framtagande av ägardirektiv
 • Framtagande av vision och affärsidé
 • Framtagande/beskrivning av värderingar/kultur
 • Framtagande av affärsplan, strategier med tillhörande mål
 • Framtagande av handlingsplan för året med tillhörande mål
 • Framtagande av individuella mål och utvecklingsplaner
 • Realisera din affärsplan

Fördelar med vår modell av Balanced Scorecard:

 • Är interaktiv: Modellen ger stöd till gemensam kreativ process, där alla bidrar och skapar ett gemensamt resultat.
 • Är strukturerad: En logisk struktur med 8 byggblock som beskriver företagets olika delar och hur de samverkar till en helhet.
 • Är holistiskt: Ger en bra helhetssyn på hur ett företag/verksamhet fungerar.
 • Bidrar till förankring: Samarbete som skapar förankring kring framtida inriktning.

Vi har erfarenhet av uppdrag från många olika branscher som t ex:

 • Bank
 • Service
 • Redovisning
 • IT
 • Industri
 • Entreprenad
 • Livsmedel
 • Rekrytering
 • Infrastruktur samhällsbyggnad

Vi har genuin erfarenhet och förståelse av ledarskap och affärsutveckling under 20 år, bland annat som VD, styrelseledamot samt styrelseordförande.

Vi kommer gärna och presenterar modellen närmare så att ni får en bättre bild hur vi kan hjälpa just er.