Vision

”Vi vill se våra kunder fira framgångar”

Affärsidé

”Att vara katalysatorn för ägarledda företag som vill nå sina tillväxtmål”

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn har arbetat i ledande befattningar under de senaste 20 åren inom Handelsbanken i Göteborg, Hamburg och Älmhult, samt på IKANO Bank och IKEA i Älmhult. Senast var han VD på Prevent Bevakning AB under dryga sex år. Torbjörn har stor erfarenhet inom bank, Facilities Management och arbetsplatssäkerhet inom riskindustrin och har arbetat som VD, vVD, affärsområdeschef och kontorschef. Stor erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelsearbete samt förhandlingar med kunder och andra intressenter.

Torbjörns styrkor ligger i ledarskapet, det strategiska arbetet samt den kommersiella drivkraften och han är mycket resultatinriktad.

Torbjörn har i alla sina anställningar arbetat mycket med förändringsarbete i form av komplexa organisations- och verksamhetsutvecklingsprojekt såsom omorganisationer, nyetableringar och omstarter av befintlig verksamhet.